Els anunci que modifiquin estaran invisibles fins que s’hagin revisat els canvis. Aquest tràmit pot durar diverses hores.